Category: Türkmen Yerleşim Yerleri

Kadriya Türkmen Yerleşim Yeri

Bu yerleşim yeri, Golan’daki Türkmen yerleşim yerlerinin ortasında Kuneitra kentinin güneyinde yer almaktadır. Kadriya’nın konumuna bakıldığında; Kuzeyinde Kafr Nfakh Türkmen yerleşim yeri  Güneyinde Dıbayeh Türkmen yerleşim yerinin yer aldığı görülür. Yerleşim yerindeki evler beton, tuğla, ahşap tavan, kil, kırmızı tuğla ve bazalt taşlarından inşa edilmiştir….

Aliga Türkmen Yerleşim Yeri

Kuneytra iline bağlı olan ve Kuneytra’ya 16 km uzaklıkta bulunan yerleşim yeri, güneyinde bulunan bir Çerkez çiftliğinden dolayı Güney Alleyka Türkmeni olarak da adlandırılır. Yerleşim yerinin tarihi kalıntıları Roma İmparatorluğu ve Bizans döneminden kalan izler taşımaktadır. Aliga’nın konumuna bakıldığında; Kuzeyinde Hafr Yerleşim Yeri, Doğusunda Kafr…

Ain Susum Yerleşim Yeri

Kuneytra şehrinin güneybatısında yer alan yerleşim yeri şehre 17 km uzaklıktadır. Engebesiz volkanik bir arazi üzerinde kurulmuştur. Yerleşim yerinde tarihi kalıntılar, antik yazıtlar ve Yunan mimarisinin özelliklerini taşıyan tarihi yapılar bulunmaktadır. Ain Susam’ın konumuna bakıldığında; Doğusunda Kadriyah Turkmen Yerleşim Yeri ve Sanabir Yerleşim Yeri,  Batısında…

Dbayeh Yerleşim Yeri

Kuneytra şehrinin 3 km güneyinde yer alan yerleşim yerinin ahalisi kuru tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir. Sulama havuzları, zeytin presleri ve tarihi anıtların bulunduğu yerleşim yeri, Roma dönemi kalıntıların üzerine inşa edilmiştir. Dbayeh’in konumuna bakıldığında; Doğusunda Razaniya Türkmen Yerleşim Yeri, Güneyinde Arap Salouqia Köyü, Batısında Ahmadiyya…

Sindiyana Yerleşim Yeri

Kuneytra iline bağlı olan yerleşim yeri Kuneytra’nın 13 km batısında yer almaktadır. Ahalisinin tahıl ürünleri yetiştiriciliği ile geçimini sağladığı yerleşim yeri sağlam bir volkanik arazi üzerine kurulmuştur. Sindiyana’nın konumuna bakıldığında; Güneyinde Tal Abu Hınzır Köyü, Batısında Delahima Vadisi, Kuzeyinde Kafr Nfah Türkmen Yerleşim Yeri, Doğusunda…

El Razania Yerleşim Yeri

Kuneytra kentinin güneybatısında kente 16 km mesafede kurulmuş yerleşim yerinin ahalisinin ana geçim kaynakları hayvancılık ve tahıl, üzüm, incir ve okaliptüs yetiştiriciliğidir. Yerleşim yerinde okul, cami ve değirmen bulunmaktadır. İsrail’in Golan Tepelerini işgal ettiği 1967 yılından önce yerleşim yerinde kökenleri Selçuklu dönemine uzanan yaklaşık 100…

Hafr Yerleşim Yeri

Kuneytra kentinden 20 km uzakta bulunan yerleşim yeri, Golan Tepelerinin batı yamacında konumlanmıştır. Topraklı verimli kahverengi bazaltik topraktır. Nüfus olarak Golan Türkmen yerleşim yerileri içinde en kalabalık bölgedir ve üzerinde Yunanca yazılar olan tarihi sütunlara da ev sahipliği yapmaktadır. Hafr’ın önde gelen aileleri şu şekilde…