STM Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma ve Prof. Dr. Faruk Yıldırım kadim Türkmen bölgesi Bayırbucak’ın ve zengin Türkmen tarihinin konuşulduğu ziyarette biraraya geldi. Ziyaret sırasında bizlere takdim ettiği eseri “Bayırbucak Türkmen Ağzı” için Sayın Yıldırım’a teşekkürlerimizi sunarız.