Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih CUMA’nın da bir açılış konuşması gerçekleştirdiği “Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Suriyeli Türkmen Göçmenlerin Dil ve Kültürleri” çalıştayı bugün Gaziantep Üniversitesi’nde başladı