Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma ve gazeteci yazar Ahmed Mızhır Sadu, Barış ve Demokrasi için Birliktelik Merkezi; Sawa’nın; “Modern Suriye’de barışın inşasında Türkmenlerin rolü” başlıklı paneline katıldılar.

Dr. Muhammed Vecih Cuma; Suriye’de Türkmenlerin kadim varlığından ve Suriye’de barış ve demokrasi tesisinde Türkmenlerin kıymetli çabalarından bahsetti. Mehzep, din ve milletlerarası diyalogun önemini vurgulayan Cuma; bunun modern dünyanın ihtiyacı olan fikri, kültürel, sosyal ve ekonomik iletişimin en önemli aracı olduğunu ve bireylerin birlikte düşünme, analiz yapma ve sonuç çıkarmada öneme haiz olduğunu belirtti.

Konuşmasında geleceğin Suriye’sinde yeni bir vatandaşlık anlayışınının gerekliliğini vurgulayan Cuma, Yeni Suriye’nin inşasında Türkmenlerin rolünün önemine işaret etti. Cuma, Suriye’de Türkmenlerin azınlık olmayıp Suriye halkının asli unsurlarından birisi olduğunun da altını çizdi.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma, Meclis’in merkezini ve ilgili kurumlarını Suriye’nin özgür bölgelerine taşıma kararından bahsederken Suriye toplumunu oluşturan bileşenler arasında diyaloga kapı açtıklarını da belirtti.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma konuşmasını paneli düzenleyen Sawa merkezine ve Ahmed Mızhır Sadu’ya teşekkür ederek sonlandırdı.