Kuneytra iline bağlı olan yerleşim yeri Kuneytra’nın 13 km batısında yer almaktadır. Ahalisinin tahıl ürünleri yetiştiriciliği ile geçimini sağladığı yerleşim yeri sağlam bir volkanik arazi üzerine kurulmuştur.

Sindiyana’nın konumuna bakıldığında;

  • Güneyinde Tal Abu Hınzır Köyü,
  • Batısında Delahima Vadisi,
  • Kuzeyinde Kafr Nfah Türkmen Yerleşim Yeri,
  • Doğusunda Dalhima Arap Köyünün yer aldığı görülür.

Bu Türkmen köyünün sakinlerinin çoğu Golan’daki en büyük Türkmen aşiretlerinden biri olan El-Şabaniye Aşiretine bağlıdır. Etnik olarak Türk Oğuz boylarının Avşar Türkmen aşiretlerinin mensupları olarak bilinirler. Ayrıca aşiretin; Halep, Humus, Lazkiye, Irak, İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye’ye uzanan kolları vardır.  Birçok ünlü lider ve şahsiyet bu boylara mensuptur.

Nüfusun geri kalanı Türkmen Selger Zinger ailesinin mensubudur.