Roma döneminden kalıntıların yer aldığı kadim bir yerleşim yeri olan Mughir’e, yerleşim yerinde bulunan yazıtlardan dolayı Tilistan da denilmektedir. Yerleşim yeri, Golan Tepeleri’nin batı yamacında, Kuneitra kentinden batı yönünde 14 km uzaklıktadır ve engebeli ve volkanik bir arazi üzerinde kurulmuştur. Kuzeyinde Karatata Köyü, güneyinde Kafr Nafakh Türkmen Yerleşim Yeri, batısında Hafr Köyü ve doğusunda ise Kova Köyü bulunmaktadır. Yöredeki evler betonarme yapı üzerine ahşap çatılar ya da tuğladan inşa edilen yapılar şeklindedir.

Mughir’in önde gelen aileleri ise şu şekildedir;

 1. Al – Daher Ailesi: Birkaç aileden oluşan geniş bir ailedir,
 2. Akaş Ailesi,
 3. Mısırlı Ailesi,
 4. Bitar Ailesi,
 5. Sarhan Ailesi,
 6. Kabaki Ailesi: Memluk döneminden bilinen aile, Kebek aşiretlerinin bir koludur,
 7. Alali Ailesi,
 8. Şebark Ailsei: Hazar Denizi’nin güneydoğusundaki Şebrakan bölgesine gelen ailenin ve Şam ve Halep’te kolları vardır,
 9. Gayrale Ailesi.
 10. Alhüseyin Ailesi
 11. Almahmud Ailesi