Şam-Filistin yolunun üzerinde bulunan yerleşim yeri, Kuneitra kentinden 10 km batıda yer almaktadır. Kadim bir yerleşim alanı olan bölgede Roma döneminden kalıntılar ve geçmişi 15. Yüzyıla dayanan taş yapılar bulunmaktadır. Sağlam bir volkanik arazi üzerinde kurulmuş olan yerleşim yerinde siyah taşlardan inşa edilen evler, tarihi taş kemerler ve taş kapılar ilk göze çarpan özelliklerdendir. Daha yeni yapılarda ise tuğla ve beton kullanılmaktadır.

Kafr Nafakh’ın konumuna bakıldığında;

  • Doğusunda El Sindiya ve El Dilwah,
  • Batısında Ain Al-Alaq,
  • Kuzeyinde Al-Mughayer,
  • Güneyinde Al-Kadir yerleşim yerlerinin yer aldığı görülür.

Kafr Nafakh’ın önde gelen aileleri ise şu şekildedir;

  1. Assafiler Aşireti: Begdili’nin Türkmen aşireti olan Bani Assaf’ın aşiretindendir. Assaf, Memluk döneminde Lübnan’ı yönetmiş ve Mercidabık Savaşında (1516) Osmanlı İmparatorluğu’na destek vermiştir,
  1. Kikhia Aşireti: Lazkiye, Humus, Şam, Irak ve Türkiye’ye dağılmışlardır,
  2. Şukairy Ailesi: Türkmen Filistin’inden (yedi aşiret) Şuuqairat Aşiretine bağlı bir ailedir,
  3. Ali Jan Ailesi,
  4. Zidane Ailesi,
  5. Matar Ailesi.