Kuneytra şehrinin 3 km güneyinde yer alan yerleşim yerinin ahalisi kuru tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir. Sulama havuzları, zeytin presleri ve tarihi anıtların bulunduğu yerleşim yeri, Roma dönemi kalıntıların üzerine inşa edilmiştir.

Dbayeh’in konumuna bakıldığında;

  • Doğusunda Razaniya Türkmen Yerleşim Yeri,
  • Güneyinde Arap Salouqia Köyü,
  • Batısında Ahmadiyya Türkmen Yerleşim Yerinin yer aldığı görülür.

Engebeli yollar ve kara taşlardan binalar yerleşim yerinin karakteristik özelliklerindendir. Yapıların bir kısmı çimentodan ve bir kısmı ise kırmızı tuğladan yapılmıştır.

Dbayeh’in önde gelen aileleri şu şekilde sıralanmaktadır;

  1. Toron Aşireti: Köken olarak Türk Oğuz Boylarının aşiretlerinden Al-Ushar aşiretine bağlıdırlar. Toron Aşireti, Golan’ın büyük aşiretlerindendir ve Humus, Hama ve Halep illerinde ve Türkiye, Irak ve İran’a uzanan kolları vardır,
  2. Mujbil Ailesi: Elşabaniye ve Avşar Aşiretlerine bağlıdır,
  3. Othman Al -Hatib’in Ailesi,
  4. Nazzal Ailesi,
  5. Jaafar Ailesi (Juhour),
  6. Halaf Ailesi,
  7. Awad Ailesi.