Kuneytra iline bağlı olan ve Kuneytra’ya 16 km uzaklıkta bulunan yerleşim yeri, güneyinde bulunan bir Çerkez çiftliğinden dolayı Güney Alleyka Türkmeni olarak da adlandırılır. Yerleşim yerinin tarihi kalıntıları Roma İmparatorluğu ve Bizans döneminden kalan izler taşımaktadır.

Aliga’nın konumuna bakıldığında;

  • Kuzeyinde Hafr Yerleşim Yeri,
  • Doğusunda Kafr Nafah Yerleşim Yeri,
  • Batısında Deborah Yerleşim Yeri,
  • Güneyinde ise Güney Çalı Çiftliği ve Na’aran Köyünün yer aldığı görülür.

Su kaynakları bakımından zengin olan yerleşim yerinin ahalisi sulu tarım isteyen sebzelerin üretimi, tahıl üretimi ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bir ilkokul bulunan yerleşim yerinin evleri beton, çamur ve taştan yapılmıştır.

Aliga’da ikamet eden ailelerinin çoğu Kafr Nafakh Türkmen, Lazkiye, Humus, Şam, Irak ve Türkiye’ye dağılmış olan Kikhia Aşiretine mensuptur. Yerleşim yerinde, Kikhia Aşiretine bağlı olmayan önde gelen aileler ise şu şekildedir:

  1. Jeham Ailesi,
  2. Akaş Ailesi,
  3. Musa Ailesi,
  4. Jadou Ailesi,
  5. Abu Jib Ailesi,
  6. Şdid Ailesi.